Stand-alone & mobile power systems
 dk  gb  

 

Brug kun sinus invertere ! 

 

Der findes 2 typer teknologier af invertere på markedet:

 1. Modificeret sinus invertere
 2. Ren sinus invertere


De modificerede sinus invertere er billige produkter, som man fristes til at bruge. Men denne form for inverter afgiver firkant eller trapezformede sinus kurver på 230VAC udgangen, hvilket kan bevirke støj i det tilsluttede produkt eller endog direkte skade produktet.

Anvend derfor kun sinus invertere til:

 • alle former for husholdningsprodukter til 230VAC 
 • alle industrielle produkter som kræver 230VAC
 • etablering af selvforsynende energisystemer i teltlejre, camps, mobile energisystemer, hytter, skibe, ø-anlæg
 • nødstrømsanlæg
 • UPS systemer

For at invertere kan virke optimalt er det vigtigt at de forsynes fra et korrekt dimensioneret batterisystem. Et forkert dimensioneret batterisystem eller forkert valg af batteritype, vil kunne forårsage mange kort og langsigtede fejl i et ny installeret anlæg. Derfor, kontakt os på info@zepiaenergy.dk eller ring på +45 2018 4106 og hør nærmere hvordan der beregnes rigtigt udstyr, batterier, invertere og batteriladere, solceller og controllere...


 

 

 

Use only Sine Wav Inverters !
 

There are 2 Technologies of Inverters on the marked:

 1. Modified Sine Inverters
 2. True Sine Wave Inverters

 

The modified sine inverters are cheap in Price, which is tempting to purchase and use. But this kind of inverters has a square- or a trapezium 23VAC output waveform , which can generate noise and heat in the connected load.

Therefore use only true sine inverters for:

 • any kind of household equipments for 230VAC
 • any kind of industrial products that require 230VAC
 • building stand-alone energy systems for tent camps, camps, mobile energy systems, huts, boats/ships, island systems
 • emergency power
 • UPS systems

For optimal use of inverters, it's important that they are connected to a well dimensioned battery system. A wrong designed battery system or a wrong choise of battery type, can course many short or long term failures in a new installed power system. Therefore, contact us on info@zepiaenergy.dk or call +45 20184106, for further information of how to calculate right equipment, batteries, inverters and chargers, PV modules and PV controllers... 

 

 

Zepia-adress16.png

Copyright © Zepia Energy 2012 | Design by Decor Web | Om anvendelse af Cookies